Funksjonalitet i medreg.no

Enkel medlemsoversikt

Enkel og oversiktlig liste over medlemmer med søk på ulike felter. Kan enkelt velge felter som skal være synlig på oversikten.

Dashboard

Startside med nøkkeltall og informasjon. Enkel oversikt over medlemmer under arbeid.

Rapporter

Generer rapporter basert på ulike kriterer(søk). Mulighet for å eksportere utvalget til excel.

Medlemskort

Oversiktlig presentasjon av medlemsinformasjon med all tilknyttet informasjon.

Notater

Legg til notater på medlemmene. En ganske viktig og nyttig funksjon.

Dokumenter

Legg til vedlegg på medlemmene. Dette kan være dokumenter, skjemaer eller andre viktige dokumenter.

Ferdig utfylte skjemaer

Vi har generert noen preutfylte skjemaer. Kan opprette flere ved behov.

Kontroll av doblemedlemmer

Systemet sørger for at det ikke blir dobbelregistreringer innad i systemet, men kan også sjekke dobbeltregistrering mot andre organisasjoner for de som samtykker. Dette er typisk relevant for organisasjoner som får støtte fra staten.

SØK

Kjapp og enkel søk i medlemslisten på ulike felter. Gjør det enkelt å finne medlemmer.

Slektskap

Knytt medlemmen med relasjoner til ektefelle, barn eller foreldre. Lett å få oversikt over slektskap og navigering mellom disse.

Historikk

Alle medlemsendringene kan loggføres hvis det er huket av for i Organisasjonskonfigen. Man vil da få historikk på alle endringene som er gjort på medlemmet av de ulike brukerne.

Betalingsregistrering

Enkel betalingsregistrering på hvert enkelt medlem. Kan også knytte betalingen opp mot aktivitet/avdeling. KID nr og fakturagenerering vil bli støttet snart.

Organisasjonskort

Oversikt over deres organisasjon og informasjon. Her kan dere enkelt konfigurere medreg.no til deres behov.

Nyhetsbrev

Send enkelt ut informasjon til alle medlemmene i organisasjonen enkelt. Man kan også bruke søk funksjonen til å velge ut spesifikke medlemmer man ønsker å sende nyhetsbrevet til. Her står man fritt til å søke på hva man vil. Gjør nyhetsbrevet mer personlig ved å legge til [navn] og andre medlemsopplysninger, medreg.no vil da hente ut navnet til medlemmet og flette det inn i brevet der det er referert.

Brukerrettigheter

Alle organisasjoner har brukere med ulike roller og derfor bør de kunne ha ulike rettigheter til systemet. For eksempel skal ikke alle brukere ha tilgang til å sende ut nyhetsbrev eller gjøre endringer på medlemmet. De vil kun få se funksjonalitet de har tilgang til.

Backup og sikkerhet

Vi sikrer at dine medlemsdata blir håndert på en sikker måte. Etter innlogging vil all trafikk være kryptert.

SMS

Send sms til medlemmene dine. Du bestemmer selv om du vil sende til alle medlemmer eller et utvalg av dem basert på søk. Tjenesten støtter også mottak av sms fra medlemmene.